Algemene voorwaarden

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende(rechts)-handelingen tussen Feestbeestjes en de huurder. Een overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door Feestbeestjes en de huurder of door het feitelijke ophalen van een themakist door de huurder. Indien een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kostenvoor Feestbeestjes, mag Feestbeestjes het verschil doorberekenen aan de huurder. De huurder kan geen rechten ontlenen aan eerdere aanbiedingen of acties van Feestbeestjes.

De inhoud van de themakist en bijbehorende attributen is afgestemd op een kinderfeestje voor 8 kinderen. De huurprijs heeft betrekking op het eenmalig gebruik van de themakist en de bijbehorende materialen. Alle materialen zijn eigendom van Feestbeestjes. Het is niet toegestaan de gehuurde materialen te kopiëren, openbaar te maken, uitte lenen, te verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming van Feestbeestjes. Uitbreiding van het aantal kinderen of uitbreiding van de kist is mogelijk tegen extra betaling. Huurprijzen en borg van losse materialen worden per stuk/per 24 uur berekend. Op het reserveringsformulier worden uw wensen vastgelegd.

Gegevens van de huurder:
U moet alle gegevens, die Feestbeestjes nodig heeft om de themakist zo goed mogelijk aan te bieden, op tijd en volledig aanleveren middels het reserveringsformulier. De huurder is verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn. Feestbeestjes draagt geen verantwoordelijkheid voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de huurder.

Reserveren / Annuleren:
U kan telefonisch reserveren of schriftelijk via het reserveringsformulier op de website. Wanneer u een themakist heeft gereserveerd ontvangt u een bevestiging per e-mail. Een reservering betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Na overleg wordt de ophaal- en terugbreng datum en tijd vastgesteld. U ontvangt ook hiervan een definitieve bevestiging per e-mail. Enige algemene of uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing. Reserveringen kunnen tot 7 kalenderdagen voor de datum van huur/verhuur kosteloos geannuleerd worden. Indien u de reservering annuleert tussen 7 kalenderdagen en de dag voor de huur/verhuur bent u 50% van de verhuurkosten verschuldigd. Bij het niet ophalen op de dag van huur/verhuur wordt 100% verhuurkosten in rekening gebracht. Deze verhuurkosten zijn onmiddellijk opeisbaar.

Feestboek en themakist
Het feestboek kan 7 dagen voor de reserveringsdatum (na overleg) worden opgehaald of desgewenst worden opgestuurd (de verzendkosten bedragen € 5,00). De gehuurde materialen dienen op de samen met u afgesproken dag en tijd gehaald en teruggebracht te worden. Mocht er onverhoopt iets tussen komen neem dan direct contact op met Feestbeestjes. Wanneer een kist niet op tijd wordt teruggebracht stelt u mogelijk een ander kind teleur. Wordt de kist niet op de afgesproken datum teruggebracht dan is Feestbeestjes genoodzaakt € 30 euro per dag in rekening te brengen. Acceptatie van de themakist door de huurder betekent dat de inhoud ervan als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden.

Borg:
Voor de themakist en het feestboek vraagt feestbeestjes een borg van €50 euro. De borg wordt bij het ophalen van de themakist voldaan. Als de themakist in goede staat en compleet wordt terug gebracht met de bijbehorende attributen ontvangt de huurder deze borg direct terug. Borg voor de losse materialen moet ook worden voldaan bij het ophalen van de materialen. Bij verlies of schade wordt de waarde van de verloren/beschadigde materialen op de borg in mindering gebracht. Prijzen van de afzonderlijke materialen staan bij info & prijs op de website.

Alleen onder toezicht:
Voor alle materialen van Feestbeestjes geldt: Alleen onder toezicht van een volwassenen gebruiken.

Gebruik/ aansprakelijkheid:
Themakisten en de inhoud worden verhuurd voor gebruik thuis. U bent aansprakelijk voor verlies en/of schade aan de themakist, de inhoud van de kist en de bijbehorende attributen. De themakisten mogen alleen onder permanent toezicht van volwassenen (leeftijd 18+), door kinderen worden gebruikt. Er dient bij elk spel en gebruik van de materialen uit de kist een volwassene aanwezig te zijn, die bepaalt of het spel geschikt is voor de kinderen. Er kunnen attributen in de themakisten zitten die niet geschikt zijn voor hele jonge kinderen. De huurder zal de materialen met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen. Feestbeestjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen en/of spellen uit de themakist. Er mag geen verandering, van welke aard dan ook, aan de verhuurde materialen aangebracht worden zoals beschilderen en/of beplakken.

Kosten:
Alle berekende kosten van Feestbeestjes zijn in euro’s vastgelegd. Feestbeestjes berekent bij de verhuur van themakisten geen btw. Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en mail zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten. Prijzen gelden voor de verhuur van materialen en voor datum en tijd die in de definitieve bevestiging staat. Na ontvangst van het reserveringsformulier ontvangt u een bevestiging met de factuur. Bent u het niet eens met de factuur laat dit dan schriftelijk binnen 5 dagen na de factuurdatum aan Feestbeestjes weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.

Diefstal:
Bij diefstal van de gehuurde themakisten en/of attributen wordt de huurder geacht hier direct melding van te maken bij Feestbeestjes en aangifte te doen bij de politie. Kosten die voortvloeien om alle materialen te vervangen zijn voor de huurder.

Aanpassingen aan de kisten/website:
Het kan voorvallen dat een themakist tussentijds wordt aangepast. Materialen kunnen worden vervangen of het feestboek wordt aangepast. Hierdoor kan het voorkomen dat materialen anders zijn dan op de website is te zien. Feestbeestjes zorgt altijd voor gelijkwaardige vervanging of tussentijdse aanpassingen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het feestboek of foto’s op de website.

Kleding:
Kleding uit de losse verhuur kan op de dag zelf of anders volgens afspraak gehaald worden. De dag erna wordt de kleding teruggebracht. Alle kleding wordt door Feestbeestjes gereinigd. De kleding moet dus ongewassen teruggebracht worden. Kleding gelieve niet te dragen tijdens het eten. Normale vervuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op de borg. Is de kleding beschadigd, kapot, kwijt of erg vies, dan wordt hiervoor een bedrag, afhankelijk van de grote van de schade, in mindering gebracht van de borg.

Materialen:
Alle materialen van Feestbeestjes worden schoon aan u geleverd en ontvangen we ook graag schoon terug. Kunststof bordjes en bekertjes zijn afgewassen (niet in de vaatwasser), kartonnen bordjes en bekers kunt u uiteraard houden/weggooien. Spelmaterialen kunt u eventueel met water en een klein beetje afwasmiddel reinigen. Voor vlekken die niet kunnen worden verwijderd wordt er een bedrag van de borg afgehaald.

Overmacht:
Mocht Feestbeestjes als gevolg van overmacht de gehuurde themakisten niet kunnen leveren dan heeft de huurder recht om een andere themakist uit te kiezen. Mocht dit geen oplossing bieden dan is helaas het alternatief om de datum te verschuiven of alsnog de reservering te annuleren. Wanneer er sprake is van overmacht mag Feestbeestjes de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.

Geheimhouding:
Feestbeestjes gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens/informatie en houden dit dan ook bij Feestbeestjes. Alleen met toestemming van u kan Feestbeestjes foto’s, video’s en tekst gebruiken voor reclamedoeleinden en/of voor sociale media. Bij het geven van deze toestemming is het uw verantwoording dat er rekening wordt gehouden met de wettelijke regelingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dat de kinderen niet zichtbaar in beeld zijn voor wie u geen toestemming heeft (gegeven). Daarnaast bent u verplicht om alle vertrouwelijke informatie uit het feestboek en uit de themakisten geheim te houden en deze informatie niet verder te verspreiden.

Wijzigingen in de voorwaarden:
Feestbeestjes mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden en dit bekendmaken door het te publiceren op de website of het toe te sturen via de mail. Het is dus raadzaam om de voorwaarden regelmatig te bekijken. De wijzigingen zijn ook geldig ten aanzien van al bestaande overeenkomsten.

Vragen:
Heeft u vragen over de voorwaarden, kunt u deze (bij voorkeur) per mail stellen via info@feestbeestjes.nl.

U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.